Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  İdari Hizmet Sözleşmeli “Uçuş Tabibi” ve 4/B Hizmet Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni istihdamı için çıktı ilan soncu yaptığı mülakat sonuçlarını açıkladı Asil olarak ilan edilen adayların 10 Kasım 2016 tarihi saat 16:00’ a kadar  SHGM’ de  çalışmak istediğine dair ıslak imzalı dilekçeyi ve Uçuş Teknisyeni adayların ise dilekçeye ilave olarak toplam tecrübe yılını gösterir ıslak imzalı belgeyi dilekçe ekinde  vererek başvurularını tamamlamaları gerekiyor