Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Sayın Havacılık Camiası ve Değerli Meslektaşlarımız,
Derneğimiz UTED kurulduğu günden bu güne havacılığın özellikle de mesleğimiz Uçak Teknisyenliğinin gelişimi adına her çalışmanın içerisinde bulunmuş, bu çalışmaların öncüsü ve lokomotifi olmuştur.

Mevcut Yönetim Kurulumuzun görevi devraldığı Şubat 2015’ten sonra da, derneğimizin pozisyonunu değiştirmek ve sektördeki danışılan öncü kimliğini canlandırmak için çalışmalar yaptık. Son zamanlarda yara alan mesleğimizin hak ettiği değere kavuşması için; gerek SHGM nezdinde, gerekse de sektördeki diğer kuruluşlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mesleğimizin en büyük maddi değeri olan “Havaaracı Bakım Lisansı” müfredatı, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında EASA mevzuatına uygun hale getirilmişti. “Havaaracı Bakım Lisansı” dönüşümü esnasında büyük hatalar yapılmış, lisanslandırma sürecindeki mevcut problemlerimizde, bu dönemin iyi yönetilememesi nedeniyle oluşmuştur. Ülkemizdeki sivil havacılık gelişirken, nitelikli bakım personeli temini için ulusal havacılık otoritemiz SHGM ve diğer kurumlarımız bu sorunun çözümü için yeteri kadar özeni göstermemiştir. SHGM, Yönetmelik ve Talimatları, EASA mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra da, Havaaracı Bakım Lisansı veremez duruma gelmiştir. Hepimizin gözlerinin önünde yapılan hatalar ve yanlışlar nedeniyle problemler büyüyerek krize dönüşmüştür.

Kriz ortamında oluşan boşlukta, yurtdışı havacılık otoriteleri üzerinden lisans sağlamaya çalışan, meslektaşlarımızın lisans edinme taleplerini, kendi küçük hesapları doğrultusunda fırsata çeviren ve ulusal kaynaklarımızı dış ülkelere servis eden umut dağıtıcısı kişiler ve işletmeler sahneye çıkmıştır. 5 yıllık yüksek öğretimde alınamayan bilgiler, 5 günlük kurslarla karşılanır hale gelmiş ve adeta para ile lisans satılıyor algısı oluşturulmuş ve tüm sektöre yayılmıştır. Bu mesleği hakkıyla icra eden meslektaşlarımızın hak ve itibarı yara almaktadır. Yapılan uyarılara rağmen, ülkemizin kaynaklarının dışarıya akıtılması son bulmamıştır. Bu şekilde lisanslandırmaya devam etmekte olan kurslardan birisinin farklı bir ülkede yaptığı usulsüzlük, EASA tarafından da tespit edilerek, söz konusu kurumun yayınladığı tüm sertifikaları incelemeye alınmıştır. Sonuç olarak; birçok meslektaşımız, bu kursları organize eden kişi ve işletmeler tarafından mağdur edilmiştir.

2015 yılında göreve geldikten sonra, SHGM nezdinde oluşturulan Part 66 Komisyonuna dahil olduk. Katıldığımız tüm toplantı ve çalışma gruplarında; mevcut sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması yönünde tutum alınmasını sağladık. Bakım kuruluşlarındaki, farklı otoriteler tarafından yayınlanan lisanslardan rahatsızlığımızı her oturumda dile getirdik. SHY 66 çalışma grubu toplantılarında ve SHGM yetkilileri ile yapılan görüşmelerimizde de “EASA lisanslarının uygun bir yöntemle SHY 66 lisanslarına dönüştürülmesi” için talepte bulunduk.

Uçak Teknisyeni niteliğini taşıyan ve EASA lisansına sahip meslektaşlarımızın mağdur edilmeden dönüşümlerinin yapılması ve lisanslandırma sürecindeki sorunların çözümü için sorumluluk alan ve elini taşın altına koyan Derneğimiz UTED’e son dönemde doğru olmayan söylemlerle iftira atılmaktadır. Meslektaşlarımızı mağdur edenlerin saklandığı ortamda, sorunun çözümü için, SHGM ve bakım kuruluşları yöneticileri ile yine UTED görüşmeler yapmıştır. Derneğimiz, Uçak Teknisyeni olan ve bu niteliği taşıyan hiçbir meslektaşımızın mağdur olacağı bir girişimde olmamıştır ve olmayacaktır. Üzülerek takip ettiğimiz bu söylemlerin kaynağının, EASA tarafından da tespit edilen uygunsuz yöntemlerle lisanslandırma sürecinden para kazanmaya devam etmek isteyen, güler yüzlü umut dağıtıcıları olduğunu biliyoruz.

Bulgaristan ve Yunanistan sivil havacılık otoritelerinin aldığı yeni kararlarla, bu umut dağıtıcıları kendilerine yeni rant kapıları açıldığını görmekte, sevinçle, avuçlarını okşayarak, şu aşamada başka çaresi olmadığını gören meslektaşlarımızı farklı ülkelere sürüklemektedir.

SHGM Part 66, SHGM-YÖK ve dahası tüm komisyon ve çalışma gurupları içerisindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lisanslandırma sürecinin en önemli sorunlarından biri olan B1, B2, A1, B1’den B2’ye ve B2’den B1’e Dönüşüm “Temel Eğitim Tecrübe Kayıt Listeleri”(logbooklar), tecrübeli ve genç meslektaşlarımızdan oluşturduğumuz bir komisyon tarafından hazırlandı ve SHGM Part 66 komisyonu onayına sunuldu. Bu çalışmalarımızın sonuçlarının en kısa zamanda yayınlanması için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca, Temel Eğitim sınav sisteminin de iyileştirilmesi için çalışacağız.

UTED Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde de, daha güçlü ve büyük bir çaba ve enerji ile bilinen sorunlarımızın çözümü için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Meslektaşlarımızı mağdur eden ve kendi küçük hesaplarının peşinde koşan kötü niyetli aynı kişiler; utanmadan, sıkılmadan UTED Yönetimine iftira atmaya devam etmektedir. Derneğimizin tüm faaliyetleri ile ilgili doğru bilgiyi Dernek Yönetiminde bulunan arkadaşlarımızdan talep edebilirsiniz.

Üyelerimiz ve meslektaşlarımıza saygılarımızla sunarız.
UTED Yönetim Kurulu