THY Teknik A.Ş İhale İlanı!

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “371 adet şarjlı mobil cihaz dolap alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 03.12.2019 günü saat 14.00’e kadar Atatürk Havalimanı (B) Kapısı Yeşilköy / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. – Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir.
İHALE İLANI TIKLA

 

kaynak:gokyuzuhaberci

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.